Oferta

Nagłówek HR

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferujemy zarówno kompleksową obsługę w zakresie bhp i p.poż. oraz możliwość zlecenia poszczególnych usług indywidualnie. Pełną ofertę znajdziecie Państwo poniżej.

Kompleksowa obsługa

Świadczymy usługi w zakresie kompleksowej obsługi bhp i p.poż. firm i instytucji w każdej branży.

 

W ramach stałej obsługi wykonujemy:

 • szkolenia wstępne dla wszystkich pracowników,
 • szkolenia okresowe dla wszystkich rodzajów stanowisk,
 • ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • przeprowadzanie postępowania i sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej oraz późniejsza współpraca z instytucjami (ZUS, PIP, Prokuratura),
 • opracowywanie instrukcji bhp,
 • doradztwo z zakresu bhp i p.poż.

Wypadki

Sporządzamy pełną dokumentację wypadkową, wszystkich rodzajów wypadków:

 • lekkich,
 • ciężkich,
 • zbiorowych,
 • śmiertelnych,

jakim ulegają stali pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, zarówno w czasie pracy i na terenie zakładu pracy, jak i poza nim. 

Przeprowadzamy również postępowanie powypadkowe wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz zdarzeń traktowanych na równi z wypadkami przy pracy.

Niezbędne czynności związane z postępowaniem powypadkowym przeprowadzamy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, w czasie i miejscu dogodnym dla osoby poszkodowanej i innych osób biorących udział w postępowaniu.

Nadzór prac

Świadczymy usługi związane z nadzorowaniem i kontrolą wszystkich robót budowlanych, w szczególności prac związanych z budową dróg.

 

Zajmujemy się przeprowadzaniem auditów początkowych oraz późniejszym, stałym nadzorem nad stosowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach.

Pierwsza pomoc

Organizujemy kursy 1 pomocy przedmedycznej oparte na wytycznych FACC First Aid Certification Centre w Londynie.

 

Kursy przeznaczone są dla pracowników Firm i instytucji, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zobligowane są przeszkolić w tym zakresie 5-10 % załogi.

Ryzyko zawodowe

Przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy, we współpracy z pracodawcą i reprezentantem pracowników stanowiska ocenianego.

 

Ocena ryzyka zawodowego wykonywana jest w oparciu o wymagania i ogólne wytyczne zawarte w PN-EN-18001 i 18002.

Szkolenia

Proponujemy Państwu przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich stanowisk:

 • administracyjno-biurowych,
 • robotniczych,
 • inżynieryjno-technicznych
 • pracodawców. 

Szkolenia prowadzone są w sposób ciekawy i interesujący, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i materiałów multimedialnych. 

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów szkolenia bhp i p.poż. powinny być przeprowadzane w podanej niżej częstotliwości, w zależności od stanowiska.

 

BHP Magdalena Osipiak